29-11-2018

Blog

Eindejaarstips voor ondernemers

Nog heel even en dan is 2018 alweer voorbij! Heb jij als ondernemer alles zakelijk geregeld en op een rijtje voor 2019? Wij vinden het belangrijk dat iedereen het jaar op een goede manier kan afsluiten en in 2019 niet direct voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom hebben wij eindejaarstips opgesteld, zodat jij helemaal voorbereid het nieuwe jaar ingaat! De tips zijn onderverdeelde in verschillende categorieën: ondernemen, vervoer en werken in het buitenland.

 

Ondernemen

Tip 1: Profiteer van lage vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting gaat veranderen. Zowel voor het hoge als voor het lage tarief. Het hoge tarief zal van 25% in 2018, naar 20,5% in 2021 gaan. In 2019 is dit tarief nog steeds 25%.

Het lage tarief gaat in 2019 al wel naar beneden. In 2018 is dit 20% en zal in 2019 dalen naar 19%. Uiteindelijk zal het lage tarief in 2021 op 15% zitten.

Hoe kun jij hier een voordeel uit halen?

  • Haal de kosten van de onderneming zo veel mogelijk naar voren.
  • Stel de opbrengsten zo veel mogelijk uit.

Tip 2: Optimaliseer de investeringsaftrek

Wanneer je meer dan 314.673 euro investeert, vervalt het recht op investeringsaftrek. Zorg daarom dat je grote investeringen verdeelt over een aantal jaar. Daarbij is het aan te raden om voor het einde van het jaar een investering te doen als je onder het minimumbedrag van 2.300 euro zit.

Tip 3: Voorkom verliesdamping

Heb jij in 2009 nog verliezen openstaan? Dan moet je voor het einde van het jaar in actie komen! In 2019 is het verlies verdampt als het nog niet is gecompenseerd met behaalde winsten en dat zou natuurlijk zonde zijn. Een accountant kan je helpen deze verliezen niet zomaar te laten verdampen.

Tip 4: Maak nu nog gebruik van de Kleineondernemingsregeling

Ben je op jaarbasis minder dan 1.883 euro (na aftrek voorbelasting) aan btw verschuldigd? Dan kom je in aanmerking voor de Kleineondernemingsregeling. Je krijgt zelfs een gehele vermindering als je onder 1.345 euro btw verschuldigd bent op jaarbasis.

Tip 5: Factureer vooruit met een laag btw tarief

Per 1 januari 2019 gaat het lage btw tarief van 6% naar 9%. Alle diensten en goederen die in 2018 worden besteld en ook al betaald worden vallen onder het oude tarief, ook al worden ze past geleverd of uitgevoerd in 2019.

 

Vervoer

Tip 1: Denk aan btw privégebruik auto in de laatste aangifte

In het laatste kwartaal moet je over het privégebruik van je zakelijk auto btw betalen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling: een regeling waarbij de wetgever bepaalde bedragen heeft vastgesteld die bij het loon moeten worden opgeteld of mogen worden afgetrokken. Deze regeling is niet verplicht. Soms is het goedkoper om btw te betalen over het daadwerkelijke privégebruik. Het is dan wel noodzakelijk om de gereden kilometers goed bij te houden. Woon-werkverkeer wordt dan ook gezien als privé.

Tip 2: Elektrische auto aanschaffen? Doe dat dit jaar nog!

De bijtelling van elektrische auto’s gaat veranderen in 2019. Dit jaar was dit voor alle elektrische auto’s 4% bijtelling. Deze 4% blijft in 2019 geldig voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot 50.000 euro. Alles daarboven zal onder 22% bijtellingen vallen.

 

Werken in het buitenland

Tip 1: Belast alleen de in Nederland belaste werkdagen

Wanneer de belastingheffing over buitenlandse werkdagen is toegewezen aan het andere land, kun je daar al rekening mee houden in de salarisadministratie. Je kunt dan de loonheffing beperken tot het aan Nederland toegewezen deel van het inkomen. Het is wel noodzakelijk dat de werknemer een overzicht bijhoudt van zijn werkdagen in en buiten Nederland.

 

Hopelijk hebben wij je met deze tips zakelijk op weg kunnen helpen en ga jij met een goed gevoel het nieuwe jaar in!

Contact ons

    Apollo workspaces

    Bekijk hier onze openingstijden